Disgyblion Newydd i'r Derbyn Medi 2021 / New Reception Pupils September 202

Dewch i gwrdd a Mrs Hiscocks / Come and meet Mrs Hiscocks

Cyfle i chi gwrdd a Mrs Hiscocks a chael taith o amgylch eich dosbarth newydd! An opportunity for you to meet Mrs Hiscocks and have a tour around your new classroom!

Trefniadau diwedd y dydd / End of the day arrangements

Dyma ble rydych angen mynd ar ddiwedd y dydd i gasglu eich plant. Here is where you need to go at the end of the day to collect your child.

Ein Maes Chwarae / Our Playground

Dyma i chi daith fach o amgylch ein Maes Chwarae arbennig. Here is a little journey around our fantastic playground.

Cerdded i'r dosbarth / Walking into class

Dyma i chi y daith bydd eich plentyn yn ei wneud yn ddyddiol o'r brif gat i'r dosbarth Derbyn. This is the journey your child will make daily from the main gate to our Reception Class.

View more in playlist