HomeDysgu Awyr Agored / Outdoor EducationDysgu Awyr Agored / Outdoor Learning

Dysgu Awyr Agored / Outdoor Learning

26/11/2020

Since September 2020 we have been working hard on improving our outdoor areas and developing our outdoor learning. This film is to give you an insight of what we have done so far. If you have any skills that we can use then please contact us. Ers mis Medi 2020 rydym wedi bod yn gweithio'n galed ar wella ein ardaloedd allanol a datblygu dysgu awyr agored. Mae'r ffilm hon yn rhoi cipolwg i chi o'r gwaith arbennig yr ydym wedi ei wneud hyd yn hyn. Os gallwch ein helpu plis cysylltwch.