HomeBlwyddyn 3Grwp trafod 1

Grwp trafod 1

23/03/2018

Blwyddyn 3 yn trafod a rhannu syniadau mewn grwpiau bach ar amrywiaeth o broblemau bob dydd. Year 3 discussing and sharing ideas in small groups on a variety of everyday problems.

Related Media

Grwp trafod 2

Blwyddyn 3 yn datblygu sgiliau trafod mewn grwp. Year 3 developing their group discussion skills.

Trafodaeth Grwp 3

Diwrnod Darganfod! / Discovery Day!

Trafodaeth Grwp 2

Describing Henry VIII! Disgrifio Harri'r VIII

Diwrnod thema / New theme day