HomeBlwyddyn 3Grwp trafod 1

Grwp trafod 1

23/03/2018

Blwyddyn 3 yn trafod a rhannu syniadau mewn grwpiau bach ar amrywiaeth o broblemau bob dydd. Year 3 discussing and sharing ideas in small groups on a variety of everyday problems.

Related Media

Rap Bl3 Cymru Cwl

Rap Blwyddyn 3 Cymru Cwl

Diwedd Bl 3! End of Year 3!

Trafodaeth Grwp 2

Trafodaeth Grwp 3

Diwrnod thema / New theme day